تغییر کد و شماره تلفن های استان البرز مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شرکت مخابرات استان البرز به منظور همکد سازی اقدام به تغییر کد بین شهری استان از 0261 به 026 کرده است .
همچنین شماره تلفن ثابت تمامی مشترکان این استان هشت رقمی و به اول آن عدد 3 اضافه شده است .
در همین راستا شماره تلفن شبکه ارتباط شبدیز از 2601 به 32601 تغییر یافت .